Naše služby

Vyberte ze seznamu pro rychlejší přesun:

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v dnešní době na prvním místě ve vytápění. I když pořizovací cena je několikanásobná oproti jiným zdrojům, provozní náklady jsou nízké a je zde velká návratnost počátečních investic. Musí se však přihlédnout k velikosti vytápěného objektu a počítát s tepelnými ztrátami.

Čerpadla se dělí do tří skupin:

  • voda – voda
  • země – voda
  • vzduch – voda

Voda – voda: jako topné medium se využívá voda, ať už je to rybník, studně s dostatečným přítokem vody a nebo mokřady či bažiny.

Země – voda:Topným mediem je teplota země v určité hloubce. Jsou dva způsoby.

  • hloubkové vrty, které využívají tepla od 30 až do 120m. Výhodou tohoto zdroje je stabilní teplota pro čerpání energie celý rok bez omezení. Nevýhodou je pořizovací cena vrtu.
  • plošný kolektor, který využívá teploty v hloubce 1,2m. Výhodou tohoto zdroje je, že není náročný na vrtání, pouze se vyhrabe drážka dané délky, což si investor může zajistit sám. Nevýhodou je, že zabere velký prostor, který nelze využít k jiné výstavbě či osázení ovocnými nebo velkými okrasnými stromy. Dále není možno vytápět přes letní období, kdy je třeba, aby se kolektor nabil sluneční energií. V případě čerpání celoročně by kolektor mohl zamrznout.

Vzduch – voda: jako topné medium se využívá teploty vzduchu. V příliš mrazivých dnech je topení podpořeno elektrickým topením, které je součástí čerpadla.

Naše firma montuje ověřené produkty od firem VIESSMANN, NIBE a REGULUS.


Solární systémy:

Využití sluneční energie je v současné době podporováno a to proto, že je relativně zadarmo, ušetří značné náklady na ohřev TUV a vytápění objektu a je zvýhodněno fondem životního prostředí formou dotací, které sníží pořizovací náklady. Dochází k návratnosti počátečních investic v krátkém časovém úseku.

Špičkou v tomto oboru, je firma VIESSMANN, která veškerý sortiment vyrábí v SRN ve svých závodech a je držitelem mnoha patentů, proto kvalita a výkonost zboží je na prvním místě. Dále montujeme sluneční kolektory od firem SAN MASTER, COSMO SOL, REGULUS A BRAMAC.


Plynové kotle:

Topení zemním plynem při dnešních cenách energie je, pro automatické a bezúdržbové systémy v kombinaci s kondenzačním kotlem, jedním z nejlepších řešení vytápění.

V místech, kde není rozvod zemního plynu a zákazník se rozhodne pro topení propanem, je nutno počítat s většími pořizovacími náklady na nádrž a s většími provozními náklady na topení, neboť cena propanu je oproti zemnímu plynu dražší. V blízkosti objektu navíc musí být umístěna nádrž, v které bude plyn uskladněn.

Kotle které naše firma montuje jsou od firmy VIESSMANN, BAXI, BRÖTJE a BUDERUS


Elektrokotle:

V současné době, kdy má elektrická energie vysokou cenu, montujeme elektrokotle ne jako hlavní vytápěcí zdroj, ale z velké části jako záložní, pro případné zajištění automatického topení v nepřítomnosti zákazníka na delší dobu.

Značky kotlů montujeme od firmy PROTHERM a DAKON.


Zplynovací kotle:

Největší zkušenosti se zplynovacími kotli máme s firmou ATMOS , VIESSMANN a VERNER. Tyto kotle montujeme jak samostatně bez akumulace, tak i s akumulačními nádržemi. Preferujeme spíše kotle s akumulačními nádrži pro lepší využití spalovaného dřeva a pro zaručení správného spalování v kotli.


Automatické kotle na biomasu, pelety, LTO a tuhá paliva:

Od firmy ATMOS, ATOMA, ROJEK a BENEKOV montujeme automatické kotle, které několik dní zajišťují bezobslužný provoz. Čas, který se nemusíte starat o přikládání, se odvíjí od velikosti násypky a od druhu a kvality spalovaného materiálu. Tyto kotle se rozdělují podle hořáků a způsobu podávání spalovaného materiálu (pelety, obilí, uhlí). Některé kotle podávají spalovaný materiál spodem jiné horem.


Kotle na tuhá paliva:

Kotle montujeme dle přání a možností zákazníka a to kotle ETKA, OPOP – H, DAKON, VIADRUS, BUDERUS a další. Na některé typy kotlů je možno namontovat nástavbu, která obsahuje násypku na uhlí, podavač, spalovací hořák a regulaci pro automatický provoz kotle.


Podlahové vytápění:

Podlahové vytápění patří stále k progresivnějším způsobům úsporného a šetrného vytápění objektů. Doporučujeme použití nízkoenergetických zdrojů tepla, jako např. tepelná čerpadla, solární systémy, kondenzační plynové kotle, akumulační nádoby ve spojení s kotli na pevná paliva a další. Velkou předností je ideálnější rozložení teplot v místnostech, což přispívá k pocitu optimálního komfortu. Využitím efektu sálání velké plochy je možné udržovat v místnostech chladnější vzduch o cca 2 – 3 °C oproti stejné místnosti s klasickým vytápěním, při stejném pocitu tepelné pohody, ovšem s daleko nižšími náklady na spotřebovanou energii.


Vodoinstalace – kanalizace:

Rozvody vodoinstalace jsou plastové z PPR polyfuzním svařováním nebo na přání zákazníka i měděné a to pájením na měkko nebo lisováním.

Všechny rozvody jsou izolovány plastovou izolací (MIRELON, TUBEX ) a fitinky ( kolena, T kusy, ) jsou izolovány plstí. Toto opatření se provádí pro snížení tepelných ztrát a také z důvodu tepelné roztažnosti materiálu.

Venkovní rozvody kanalizace provádíme z KG materiálu, který je pro tento účel určen, a to protože je materiál silnější a vydrží větší tlakovou zátěž.

Vnitřní rozvody děláme z HT materiálu. Tento materiál vydrží vetší teploty. Oba systémy mají těsnění pomocí gumového kroužku, což zaručuje těsnost a možnost dilatační roztažnosti.